magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Tall og algebra Plassverdisystemer Babylonernes tallsystem

Babylonernes tallsystem

Vår sivilisasjon oppsto i Mesopotamia, nåværende Irak, for ca. 5000 år siden. Her lå byen Babylon. De gamle babylonerne utviklet et tallsystem med tallet 60 som grunntall. Dette systemet bruker vi fortsatt i enkelte sammenhenger. Når vi teller sekunder, teller vi sekunder opp til 60, som er ett minutt. Når vi så har 60 minutter, er det lik en time.

Les mer »

Følgende eksempel illustrerer hvordan vi egentlig bruker babylonernes sekstitallssystem i vår  Houses of Parliament, London. Big Ben er verdens mest berømte klokke.tidsangivelse

«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«mn»7540«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»sekunder«/mi»«mo»=«/mo»«mn»2«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»timer«/mi»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»minutter«/mi»«mo»+«/mo»«mn»40«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»sekunder«/mi»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mn»7200«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»s«/mi»«mo»+«/mo»«mn»300«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»s«/mi»«mo»+«/mo»«mn»40«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»s«/mi»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mn»2«/mn»«mo»§#183;«/mo»«mn»3600«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»s«/mi»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«mo»§#183;«/mo»«mn»60«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»s«/mi»«mo»+«/mo»«mn»40«/mn»«mo»§#183;«/mo»«mn»1«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»s«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mn»2«/mn»«mo»§#183;«/mo»«msup»«mn»60«/mn»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»s«/mi»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«mo»§#183;«/mo»«msup»«mn»60«/mn»«mn»1«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»s«/mi»«mo»+«/mo»«mn»40«/mn»«mo»§#183;«/mo»«msup»«mn»60«/mn»«mn»0«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»s«/mi»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

Tallet 7540 i tiltallsystemet er altså lik tallet 2 5 40 i sekstitallsystemet

«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mn»7540«/mn»«mn»10«/mn»«/msub»«mo»=«/mo»«mn»2«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»5«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«mn»40«/mn»«mn»60«/mn»«/msub»«/math»

Som du ser, bruker vi her egentlig en blanding av titallsystemet og sekstitallsystemet.

Ved å søke på nettet kan du finne mye mer informasjon om babylonernes tallsystem.

Prøv selv

 

I prinsippet kan altså et hvilket som helst tall brukes som grunntall i et tallsystem, på samme måte som tallet 10 brukes som grunntall i vårt system. I det heksadesimale tallsystemet brukes 16 som grunntall, og i det oktale systemet brukes 8 som grunntall.

Av andre tallsystemer er det kanskje totallsystemet som har fått størst betydning. Vi skal se nærmere på dette tallsystemet i neste avsnitt.


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/90377?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-23

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *