magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Tall og algebra

Bilde av siffer fra 0 til 9Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. Den arabiske matematikeren Al-Khwârizmî (ca. år 800 e.Kr.), brukte ordet om en operasjon han utførte for å forenkle likninger.  (Metoden med å legge til eller trekke fra samme tall på begge sider av likhetstegnet.)

I dette kapittelet skal vi ta for oss det kompetansemålet som heter ”Tall og algebra i praksis”. Vi begynner med potensregning og tall på standardform, så fortsetter vi med ulike tallsystemer.

Til slutt skal vi repetere litt av det du tidligere har lært om prosentregning, og arbeide videre med suksessive renteberegninger og eksponentiell vekst.

Les mer »

I vårt tallsystem, titallsystemet, bruker vi ti siffer. Sifrene får ulik verdi alt etter hvilken plassering de har i tallene vi skriver. Vi kaller titallsystemet for et plassverdisystem med grunntall ti. Kjenner du til andre tallsystemer?


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/91375?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-18

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *