magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Side
formats

Variasjons- og kvartilbredde

Published on 23. februar 2012 by in

Variasjonsbredde er forskjellen mellom høyeste og laveste observasjonsverdi. I karakterstatistikken vår er variasjonsbredden . Det skiller altså 5 karakterer mellom høyeste og laveste karakter. I statistikker over for eksempel inntekter er variasjonsbredden veldig nyttig kunnskap. Variasjonsbredden er et mål for spredning i et datamateriale, men vær oppmerksom på at en enkelt observasjonsverdi her kan gi stort utslag.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Varians og standardavvik

Published on 23. februar 2012 by in

Standardavvik er et mye brukt mål for spredning. Standardavviket sier noe om hvor langt de enkelte verdiene i gjennomsnitt ligger fra gjennomsnittsverdien. For hver verdi regner vi ut avstanden til gjennomsnittsverdien. Hver avstand kvadreres, og så summeres alle kvadratene. Summen deles på antall verdier. Det tallet vi da får, kalles varians. Standardavviket er kvadratroten av variansen. Kilde URL:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
2 Comments  comments 
formats

Spredningsmål

Published on 23. februar 2012 by in

Vi har nå sett at vi trenger flere typer sentralmål fra en statistisk undersøkelse for å gi et mest mulig riktig bilde av virkeligheten. Ofte er heller ikke det tilstrekkelig. Derfor bruker vi også spredningsmål. Spredningsmål er, som sentralmål, verdier som forteller oss noe om resultatet for en gruppe som helhet. Mens sentralmålene sier noe om

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Gruppert datamateriale

Published on 23. februar 2012 by in

Hvor høy er en vernepliktig rekrutt?I vår statistiske undersøkelse av karakterfordelingen i klassen til Mary Ann var det bare seks ulike observasjonsverdier, karakterene    1 – 6. Da vi satte opp frekvenstabellen, talte vi opp hvor mange elever som hadde fått hver av de seks karakterene. I Norge blir det hvert år foretatt en statistisk undersøkelse

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments