magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Side
formats

Sentralmål i gruppert datamateriale

Published on 23. februar 2012 by in

I et gruppert datamateriale vet vi ikke nøyaktig verdi på observasjonene. Vi vet for eksempel ikke nøyaktig høyde på rekruttene, bare hvor mange det er i de enkelte gruppene eller klassene. Kilde URL: Kildens lisens: Tekst og bilder hentet den:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Typetall og gjennomsnitt

Published on 22. februar 2012 by in

Sentralmål  er verdier som forteller oss noe om resultatet for en gruppe som helhet. Sentralmålene sier noe om hvor tyngdepunktet av observasjoner ligger. Vanlige sentralmål er typetall, gjennomsnitt og median.     Kilde URL: Kildens lisens: Tekst og bilder hentet den:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
4 Comments  comments 
formats

Median og kvartil

Published on 22. februar 2012 by in

I statistikk er median et sentralmål som defineres som verdien til tallet som deler et utvalg i to deler slik at hver del har like mange elementer. For et utvalg der antall observasjoner er et oddetall, er medianen den midterste verdien der utvalget er sortert i rekkefølge. For et utvalg der antall observasjoner er et partall er medianen gjennomsnittet av

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
12 Comments  comments 
formats

Sentralmål

Published on 22. februar 2012 by in

Sentralmål er en verdi som blir regnet ut for å finne en typisk eller representativ verdi for et utvalg. Det finnes tre ulike sentralmål, typetall, median og gjennomsnitt. Typetall er den verdien som finnes flest ganger i utvalget. Gjennomsnittet er summen av alle verdiene i utvalget delt på antall observasjoner. Gjennomsnitt er mye brukt i dagligtalen, men

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
2 Comments  comments