magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Side
formats

Lineære modeller og lineær regresjon

Published on 22. februar 2012 by in

En matematisk modell kan være en formel som viser sammenhengen mellom to størrelser, x og y. Når formelen er av typen der  og  er konstanter, har vi en lineær matematisk modell. Grafene som beskriver slike sammenhenger, er rette linjer. Derav navnet lineær modell.   Kilde URL: Kildens lisens: Tekst og bilder hentet den:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Modellering

Published on 17. februar 2012 by in

Hvordan vil du gå fram for å finne diameteren til en ball? Måle? Regne? Formelen , som viser sammenhengen mellom radius i en kule og volumet av kula, er et eksempel på en matematisk modell. Hvis vi kjenner radius i en kule, kan vi bruke modellen til å regne ut volumet av kula. Motsatt kan modellen brukes

 
Tags:
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
1 Comment  comments 
formats

Andre typer modeller

Published on 24. februar 2012 by in

Figur 1                                           Figur 2                                                         Figur 3 Figurene ovenfor er bygget opp av 9, 12 og 15 små kvadrater. Tenk deg at vi fortsetter å lage figurer etter samme mønster. Hvor mange små kvadrater vil

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments