magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Side
formats

M1

Published on 14. april 2012 by in

gjøre målinger i praktiske forsøk, formulere en enkel matematisk modell på grunnlag av de observerte data, bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og dens gyldighetsområde

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Å finne en lineær modell uten bruk av digitale verktøy

Published on 24. februar 2012 by in

Hvis du ikke har digitale verktøy tilgjengelig, kan du finne lineære modeller ved hjelp av blyant og papir. Sett resultatene opp i en tabell. Plott verdiene fra tabellen som punkter i et koordinatsystem. Kilde URL: Kildens lisens: Tekst og bilder hentet den:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Lineære modeller og lineær regresjon

Published on 22. februar 2012 by in

En matematisk modell kan være en formel som viser sammenhengen mellom to størrelser, x og y. Når formelen er av typen der  og  er konstanter, har vi en lineær matematisk modell. Grafene som beskriver slike sammenhenger, er rette linjer. Derav navnet lineær modell.   Kilde URL: Kildens lisens: Tekst og bilder hentet den:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Modell for svingetiden til en pendel

Published on 24. februar 2012 by in

På figuren til høyre ser du en skisse av en pendel. Når du drar pendelkulen ut til siden slik figuren viser, og slipper den, vil den svinge fram og tilbake. Svingetiden til pendelen er tiden det tar fra du slipper pendelkulen, til den er tilbake i samme posisjon. Svingetiden måles i sekunder. Svingetiden endrer seg

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Å finne en lineær modell ved bruk av digitale verktøy

Published on 24. februar 2012 by in

Vi vil som regel ikke få et helt nøyaktig resultat ved å tegne trekanter og måle med linjal. (På forrige side i menyen, Lineær regresjon, tegnet vi i GeoGebra, men hvis vi hadde tegnet og målt «for hånd», ville vi antakelig ikke kommet akkurat til $latex 6,28$ som stigningstall.) Du må derfor lære deg hvordan du

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Potensfunksjon som modell

Published on 24. februar 2012 by in

Da du skulle finne en sammenheng mellom svingetid og snorlengde til en pendel, fant du kanskje en modell som likner på modellen til høyre. (Se forrige side). I så tilfelle var det RegPot[liste1] som ga den grafen som falt mest sammen med verdieneHjemmelaget pendel.du målte. Denne modellen er en potensfunksjon. Kilde URL: Kildens lisens: Tekst

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Kan vi stole på matematiske modeller?

Published on 24. februar 2012 by in

I kompetansemålene står det at du skal kunne vurdere hvor gyldig en modell er. Formelen for sammenhengen mellom radius i en sirkel og omkretsen av sirkelen er et eksempel på en matematisk modell som er svært nøyaktig. Det har blitt gjort mange målinger som viser at vi kan stole på modellen. Kilde URL: Kildens lisens:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Eksponentialfunksjon som modell

Published on 24. februar 2012 by in

I algebrakapittelet så vi på eksempelet nedenfor. Eksempel Kari kjøper en fire år gammel bil for kroner. Bilens verdi har avtatt med 10 % hvert år siden den var ny. Vi regner med at verdien vil fortsette å avta med 10 % per år de neste årene. Bilens verdi V(x), x år etter at Kari kjøpte den, er

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Polynomfunksjoner som modeller

Published on 24. februar 2012 by in

Andre- og tredjegradsfunksjoner tilhører en gruppe funksjoner som vi kaller polynomfunksjoner. En andregradsfunksjon er en polynomfunksjon av grad 2, og en tredjegradsfunksjon er en funksjon av grad 3. Kilde URL: Kildens lisens: Tekst og bilder hentet den:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Andre typer modeller

Published on 24. februar 2012 by in

Figur 1                                           Figur 2                                                         Figur 3 Figurene ovenfor er bygget opp av 9, 12 og 15 små kvadrater. Tenk deg at vi fortsetter å lage figurer etter samme mønster. Hvor mange små kvadrater vil

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments