magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Statistikk Statistisk undersøkelse

Statistisk undersøkelse

Mary Ann har fått karakteren fire på en matematikkprøve. Hun er litt usikker på hvor god karakteren er sammenliknet med karakterene til de andre elevene i klassen.

Bilde av en jente som tenker på karakteren sin i matematikk

For å finne ut hvilke karakterer de andre elevene har fått, kan Mary Ann foreta en statistisk undersøkelse.

Les mer »

I Store norske leksikon står det at «statistikk er vitenskapen for planlegging av undersøkelser, innsamling og presentasjon av tallmateriale, og analyse og beslutninger ut fra innsamlede data». (Kilde http://snl.no/statistikk (27.10.2010))

Mary Ann må altså først planlegge en undersøkelse. Videre må hun gjennomføre selve undersøkelsen og samle inn tallmateriale. Så må hun presentere tallmaterialet. Til slutt må hun analysere resultatet, trekke konklusjoner og ta eventuelle beslutninger.

Planlegging

Først må Mary Ann planlegge hvordan hun skal gjennomføre undersøkelsen. Hun kan spørre læreren om å få se karakterlisten, men han vil sannsynligvis si at han har taushetsplikt. Hun kan spørre alle elevene i klassen, men kanskje er det mange som ikke vil si hvilken karakter de har fått. Kanskje er det en idé å lage et skjema som elevene i klassen fyller ut anonymt? Men er det da sikkert at alle er ærlige? Som du skjønner, er det mange problemstillinger som dukker opp allerede i planleggingen av en liten undersøkelse.

Gjennomføring

På grunnlag av planleggingen gjennomfører May Ann selve undersøkelsen. Dette kan ofte være tidkrevende og praktisk vanskelig. Hvis matematikkprøven er en prøve midt i terminen, og elevene fortsetter i samlet matematikkgruppe, er det relativt enkelt å gjennomføre undersøkelsen. Men hvis det er en avsluttende matematikkprøve for året, og klassen ikke har flere matematikktimer, er det mye vanskeligere. Ekstra vanskelig blir det etter at elevene har sluttet ved skolen.


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/91451/menu?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-22

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *