magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Statistikk Spredningsmål Variasjons- og kvartilbredde

Variasjons- og kvartilbredde

Variasjonsbredde er forskjellen mellom høyeste og laveste observasjonsverdi. I karakterstatistikken vår er variasjonsbredden
«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»6«/mn»«mo»-«/mo»«mn»1«/mn»«mo»=«/mo»«mn»5«/mn»«/math».
Det skiller altså 5 karakterer mellom høyeste og laveste karakter. I statistikker over for eksempel inntekter er variasjonsbredden veldig nyttig kunnskap.

Variasjonsbredden er et mål for spredning i et datamateriale, men vær oppmerksom på at en enkelt observasjonsverdi her kan gi stort utslag.

Kvartilbredde

bilde av en tenkeboble

Vi fant medianen til elevenes karakterer som den midterste karakteren når karakterene var ordnet i stigende rekkefølge. Medianen deler verdiene i todeler, de 15 laveste karakterene og de 15 høyeste karakterene. Vi deler så hver av disse delene i to og finner den midterste verdien i hver del. Disse midtverdiene kalles for henholdsvis nedre kvartil og øvre kvartil.

Les mer »

Kvartilbredden er forskjellen mellom øvre og nedre kvartil, $latex 5-2=3 $.

bilde av en tabell

Vi har delt datamaterialet i fire deler (en kvart er en firedel). Nedre kvartil er verdien mellom de to nederste firedelene, og øvre kvartil er verdien mellom de to øverste firedelene. Medianen er verdien mellom de to midterste firedelene.

Kvartilbredden forteller oss altså hvor stor spredning det er i den halvdelen av datamaterialet som ligger nærmest medianen. Hvis kvartilbredden er liten, betyr det at det er lite spredning i denne delen av datamaterialet. Hvis spredningen er stor, vil kvartilbredden være stor.

Kvartilavvik

Kvartilavvik finner vi ved å ta kvartilbredden og dele den på 2. I vårt eksempel blir da kvartilavviket:

 


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/91824?fag=53&meny=1117 og http://ndla.no/nb/node/91875?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-23

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *