magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Spredningsmål

Vi har nå sett at vi trenger flere typer sentralmål fra en statistisk undersøkelse for å gi et mest mulig riktig bilde av virkeligheten. Ofte er heller ikke det tilstrekkelig. Derfor bruker vi også spredningsmål.

Spredningsmål er, som sentralmål, verdier som forteller oss noe om resultatet for en gruppe som helhet. Mens sentralmålene sier noe om hvor tyngdepunktet av observasjoner ligger, forteller spredningsmålene noe om hvor stor spredning det er på observasjonsverdiene. Vanlige spredningsmål er variasjonsbredde, kvartilbredde, varians og standardavvik.

 


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/91820?fag=55
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-23

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *