magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Statistikk Sentralmål Typetall og gjennomsnitt

Typetall og gjennomsnitt

Sentralmål  er verdier som forteller oss noe om resultatet for en gruppe som helhet. Sentralmålene sier noe om hvor tyngdepunktet av observasjoner ligger. Vanlige sentralmål er typetall, gjennomsnitt og median.

Les mer »

For å forklare disse begrepene ser vi igjen på resultatene fra matematikkprøven i klassen til Mary Ann:

4   2   5   3   3   2   5   4   1   3   2   2   5   3   1   4   2   5   3   2   4   3   6   2   5   3   2   5   5   4

Typetallet bilde av en tabell over karakterene i Mary Ann sin klasse er den verdien i et tallmateriale som er  «mest typisk», dvs. den verdien som forkommer flest ganger. På matematikkprøven var det hele åtte elever som fikk karakteren 2. Karakteren 2 forekom oftest. Typetallet for dette datamaterialet er derfor 2.

Det er ikke alltid slik at typetallet gir et riktig inntrykk av gruppen som helhet. Gjennomsnittet gir ofte bedre informasjon.


 

 

bilde av en tabell over gjennomsnittet til karakterene i Mary Ann sin klasse

Gjennomsnitt

Vi finner gjennomsnittskarakteren ved å summere verdiene av alle karakterene og så dividere med antall karakterer.

Siden karakteren 2 forekom åtte ganger, kan vi for eksempel multiplisere to med åtte for å finne summen av karakterverdiene til de elevene som fikk karakteren 2.

Gjennomsnittskarakteren blir da

«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«mover»«mi»x«/mi»«mo»§#175;«/mo»«/mover»«mo»=«/mo»«mfrac»«mrow»«mn»2«/mn»«mo»§#183;«/mo»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»8«/mn»«mo»§#183;«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»7«/mn»«mo»§#183;«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«mo»§#183;«/mo»«mn»4«/mn»«mo»+«/mo»«mn»7«/mn»«mo»§#183;«/mo»«mn»5«/mn»«mo»+«/mo»«mn»1«/mn»«mo»§#183;«/mo»«mn»6«/mn»«/mrow»«mn»30«/mn»«/mfrac»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mfrac»«mn»100«/mn»«mn»30«/mn»«/mfrac»«mo»§#8776;«/mo»«mn»3«/mn»«mo»,«/mo»«mn»3«/mn»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

Bilde av en tenkebobble

Vi kan også gjøre disse utregningene i et regneark. Med utgangspunkt i frekvenstabellen kan vi lage en ny kolonne hvor hver celle inneholder summen av karakterverdiene til hver
karakter,  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»x«/mi»«mo»§#183;«/mo»«mi»f«/mi»«/math».

Siste rad i hver kolonne viser summen av henholdsvis antall karakterer og summen av alle karakterverdier. Vi finner gjennomsnittskarakteren ved å dividere disse celleverdiene med hverandre. Se nedenfor.

Bilde av ett regneark

 

 

 

 


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/91804?fag=53&meny=1117 og http://ndla.no/nb/node/91810?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-23

4 Responses

 1. Stine

  Hei
  hvordan får du 30, er ikke det sånn at du kan finne gjennomsnittet med å plusse sammen antallet av summen og dele det på de?

  • fuzzbin

   Heisann. 30 er totalt antall karkaterer. Først summerer vi alle karakterene (30 stk), deretter deler vi på antall karakterer.

   Håper du fikk svar på det du lurte på.

 2. Rosha

  Hei
  hvis spørsmål bli: tabellen viser hvor mange av familiemedlemmer har facebook( mor, far, søsken)

  Profiler Frekvens
  0 5
  1 46
  2 72
  3 172
  4 175
  5 25
  6 5

  finn Gjennomsnittet, variansen og standarsavviket

  gjennomsnitt bli selvølgelig 3,12 men hvis man skriver 3 og regner variansen med Gjennomsnitt tall 3, er det feil?

 3. Rosha

  Profiler Frekvens
  0———- – 5
  1 ——– -46
  2 ——– -72
  3 ——— 172
  4———- 175
  5 ——– –25
  6 ——– –5

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *