magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Statistikk Sentralmål

Sentralmål

Sentralmål er en verdi som blir regnet ut for å finne en typisk eller representativ verdi for et utvalg. Det finnes tre ulike sentralmål, typetall, median og gjennomsnitt.

Typetall er den verdien som finnes flest ganger i utvalget.

Gjennomsnittet er summen av alle verdiene i utvalget delt på antall observasjoner. Gjennomsnitt er mye brukt i dagligtalen, men er svært utsatt for forstyrrelser i form av veldig høye eller veldig lave enkeltverdier, og egner seg derfor best der måleverdiene er jevnt fordelt i området mellom største og minste verdi.

Medianen er den verdien som ligger i midten av utvalget når verdiene er sortert. Dersom tallet på observasjoner er et partall, blir medianen gjennomsnittet av de to verdiene i midten. Medianen er lite utsatt for forstyrrelser fra ekstremverdier fordi den ikke blir påvirket av størrelsen til de største og minste verdiene. (Kilde: http://nn.wikipedia.org/wiki/Statistikk#Sentralm.C3.A5l)

Les mer »

Hvilket sentralmål er så best? Vi ser på et eksempel.

Eksempel

Bilde av en gutt som sitter ved veien å selger jordbær

Gjennomsnittsinntekt, 509 000 kroner. Typetall og median, 10 000 kroner. Hvilket sentralmål sier mest om gruppen?Ti elever forteller hverandre hvor mye de tjente i sommerferien. Ni av dem har tjent ca. 10 000 kroner hver, mens én elev har arvet en rik tante og hatt en inntekt på 5 000 000 kroner.

Her at både typetall og median 10 000 kroner, mens gjennomsnittet er

«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«mover»«mi»x«/mi»«mo»§#175;«/mo»«/mover»«mo»=«/mo»«mfrac»«mrow»«mn»5«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»000«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»000«/mn»«mo»+«/mo»«mn»9«/mn»«mo»§#183;«/mo»«mn»10«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»000«/mn»«/mrow»«mn»10«/mn»«/mfrac»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»kr«/mi»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mfrac»«mrow»«mn»5«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»090«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»000«/mn»«/mrow»«mn»10«/mn»«/mfrac»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»kr«/mi»«mo»=«/mo»«mn»509«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»000«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»kr«/mi»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

Hvilket sentralmål synes du her sier mest om gruppen?

Vanligvis har vi ikke tilgang til alt tallmateriell i en statistisk undersøkelse. Vi får bare opplyst ett eller flere nøkkeltall, og så må vi selv tolke tallene.

Hvis du får opplyst at gjennomsnittsinntekten for elevene i en klasse er 500 000 kroner, vil antakelig opplysninger om typetall og median være nyttige for å få et mer riktig bilde av inntektene til elevene i klassen.

Eksempelet illustrerer hvordan statistikk kan brukes, bevisst eller ubevisst, på en slik måte at bildet av virkeligheten ikke blir riktig.

Bilde av to tankebobbler.

 


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/91819?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-23

2 Responses

  1. Ingrid

    Tusen takk! Dere hjelper meg ver gang jeg sitter fast:)

    Vet ikke hva jeg skulle gjort

  2. Morten 14 år

    Men hva mener man med «bruk det sentralmålet som beskriver hvor tyngden av tallmaterialet ligger»?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *