magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Tabeller

La oss tenke oss at Mary Ann har gjennomført undersøkelsen og funnet at følgende karakterer ble gitt på matematikkprøven:

4   2   5   3   3   2   5   4   1   3   2   2   5   3   1   4   2   5   3   2   4   3   6   2   5   3   2   5   5   4

For å få bedre oversikt kan hun samle tallmaterialet i en tabell. Første kolonne viser hvilke karakterer det er mulig å få. Neste kolonne er en tellekolonne. Tredje kolonne viser hvor mange ganger den enkelte karakteren forekommer. Dette kalles for frekvensen til den enkelte karakteren. Siste kolonne viser hvor mange som har fått lik eller lavere karakter. For eksempel viser tabellen at 17 elever har fått karakteren 3 eller lavere.  Dette kaller vi kumulativ frekvens.

Bilde av en tabell

 

Les mer »

Det er en fordel å lage tabellen i et regneark. Da kan vi lage formler som beregner det vi ønsker. Husk at formler kan kopieres! Når vi har laget formler, vil tallene i formelrutene automatisk endre seg når tallene i rutene formlene henviser til, endres.

Nedenfor har vi satt tabellen opp i et regneark. Til høyre ser du hvilke formler vi har brukt.

Bilde av en tabell som er satt opp i ett regneark

Frekvensen forteller hvor mange som har fått en gitt karakter. For å sammenlikne med andre klasser eller grupper, er det mer hensiktsmessig å vite hvor stor andel av gruppen som har fått en gitt karakter. Dette kaller vi relativ frekvens. Den relative frekvensen kan vi også oppgi i prosent.

Den relative frekvensen for karakteren 3 er

«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»7«/mn»«mn»30«/mn»«/mfrac»«mo»=«/mo»«mn»0«/mn»«mo»,«/mo»«mn»23«/mn»«mo»=«/mo»«mfrac»«mn»23«/mn»«mn»100«/mn»«/mfrac»«mo»=«/mo»«mn»23«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»%«/mo»«/math»

Relativ frekvens gjør det enkelt å sammenlikne med andre grupper uansett antall. I regnearket er det lurt å lage to kolonner for relativ frekvens. Den ene kolonnen viser relativ frekvens som andel av gruppen. Den andre kolonnen viser relativ frekvens i prosent. I denne kolonnen velger vi prosentformat.

Den relative kumulative frekvensen for karakteren 3 er

«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»17«/mn»«mn»30«/mn»«/mfrac»«mo»=«/mo»«mn»0«/mn»«mo»,«/mo»«mn»57«/mn»«mo»=«/mo»«mfrac»«mn»57«/mn»«mn»100«/mn»«/mfrac»«mo»=«/mo»«mn»75«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»%«/mo»«/math»

57 % av elevene har altså fått karakteren 3 eller lavere.

Bilde av en tankebobble

 

Disse beregninger kan vi også gjøre i et regneark. Se nedenfor.

 

bilde av ett regneark

Formlene vi har brukt, ser du her:

Bilde av ett regneark

 

 

 

 

 

Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/91457?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-23

3 Responses

  1. hva forklarer kumulativ frekvens ? eller hva sier den til oss

  2. Ingrid

    Hei!
    Frekvensen på karakteren 6, blir 1 og ikke 6 som du har skrevet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *