magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Søyle og stolpediagram

La oss tenke oss at Mary Ann har gjennomført undersøkelsen og funnet at følgende karakterer ble gitt på matematikkprøven:

4   2   5   3   3   2   5   4   1   3   2   2   5   3   1   4   2   5   3   2   4   3   6   2   5   3   2   5   5   4

Bilde av et søylediagram

Et søylediagram, eller stolpediagram, gir visuelt en bedre oversikt over karakterfordelingen. Vi kan tegne søylediagrammet på papir elleri et regneark. I regnearket Excel merker vi frekvenskolonnen og velger «Sett inn» og ønsket stolpediagram. Ved å velge «Utforming» kan vi finne fram til ønsket oppsett og format for diagrammet.

Les mer »

Bilde av et søylediagram

Et søylediagram egner seg godt til åpresentere et tallmateriale der dataene fordeler seg på et begrenset antall verdier eller kategorier. (I vårt eksempel fordeler dataene seg på seks karakterer.)

Frekvensdiagrammet viser hvor mange elever som fikk de enkelte karakterene.

Diagrammet for kumulativ frekvens viser hvor mange elever som fikk lik eller lavere karakter enn den angitte.

En stor fordel med søylediagram er at de kan gi en oversikt over flere forhold samtidig.

Eksempel

Ved en skole er det 840 elever, 360 jenter og 480 gutter. Skolen skal arrangere tur. Elevene kan velge om de vil delta. En undersøkelse viser at 320 av jentene og 340 av guttene ønsker å delta.

Hvordan kan vi presentere resultatene slik at det tydelig går fram hvor mange elever som ønsker å delta på turen samtidig som vi får fram forskjeller mellom jentene og guttene?

En mulighet er å lage en krysstabell (slik vi gjorde da vi arbeidet med sannsynlighetsregning i 1P). 
Vi velger så et «stablet stolpediagram». Se tabell og diagram nedenfor.

Bilde av stablet stolpediagram bilde av en tenkeboble

Tegning av stolpediagram i GeoGebra

I GeoGebra kan man lage et stolpediagram på følgende måte. Åpne GeoGebra 4.0 (Den versjonen det er vist i her). Vis regneark og skriv inn de 30 tallverdiene i kolonne A. Marker alle tallene og trykk på «Ananlyse av en variabel» knappen. Da kommer stolpediagrammet opp samt noen statistiske størrelser som GeoGebra har regnet ut. Disse er; antall data (n), gjennomsnittsverdi (Middelverdi), minste verdi (Min), største verdi (Maks), medianen (Median), nedre kvartil (Q1) og øvre kvartil (Q2)

Se bildet under:

Her har vi kopiert søylediagrammet til grafikkfeltet. Dette gjør du ved å høyreklikke på søylediagrammet og velge «kopier til grafikkfelt», se egen figur.

 


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/91784?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-23

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *