magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Sektordiagram

La oss tenke oss at Mary Ann har gjennomført undersøkelsen og funnet at følgende karakterer ble gitt på matematikkprøven:

4   2   5   3   3   2   5   4   1   3   2   2   5   3   1   4   2   5   3   2   4   3   6   2   5   3   2   5   5   4

Et sektordiagram egner seg spesielt godt til å vise hvor stor andel en verdi eller kategori i et tallmateriale utgjør i forhold til helheten. 

Les mer »

Vi ser igjen på karakterfordelingen på matematikkprøven i klassen til Mary Ann.

bilde av Mary Ann ved skrivebordet

bilde av et sektordiagram med karakterfordeling

 

 

 

Sektordiagrammet til høyre er laget i et regneark. I regnearket Excel merker vi frekvenskolonnen og velger «Sett inn» og ønsket sektordiagram.  Ved å velge «Utforming» kan vi finne fram til ønsket oppsett og format for diagrammet. Arealet av hver sirkelsektor illustrerer andelen elever som har fått den aktuelle karakteren. For å tegne et sektordiagram på papir trenger vi en passer og en gradskive. Før vi kan tegne, må vi gjøre noen beregninger.

Vi kan dele en sirkel inn i 360«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»§#176;«/mo»«/math», og siden det til sammen er 30 elever i klassen, 
må hver elev tilsvare «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mn»360«/mn»«mo»§#176;«/mo»«/mrow»«mn»30«/mn»«/mfrac»«mo»=«/mo»«mn»12«/mn»«mo»§#176;«/mo»«/math» av sirkelen.

Vi kan da sette opp følgende tabell:

bilde3 av en tabell

Nå kan vi tegne en sirkel ved hjelp av en passer og bruke gradskiven til å avmerke størrelsen på sirkelsektorene.

Legg merke til at 1 % alltid svarer til «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mn»360«/mn»«mo»§#176;«/mo»«/mrow»«mn»100«/mn»«/mfrac»«mo»=«/mo»«mn»3«/mn»«mo»,«/mo»«mn»6«/mn»«mo»§#176;«/mo»«/math»


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/91790?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-23

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *