magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Statistikk

Ordet statistikk ble opprinnelig brukt om beskrivelser av stats- eller samfunnsforhold. Statistikk handler om å samle inn og ordne opplysninger på en hensiktsmessig måte, og om å trekke konklusjoner og treffe beslutninger på grunnlag av datamaterialet. Data som er samlet inn og analysert, kalles også statistikk.

Bilde av en Håndpunchemaskin

Statistikk handler blant annet om å samle inn og ordne opplysninger på en hensiktsmessig måte. Håndpunchemaskinen ovenfor ble brukt under folketellingen i Norge i 1900. Den var et av de første tekniske hjelpemidlene Statistisk Sentralbyrå tok i bruk.

Les mer »

Statistisk sentralbyrå

I 1876 ble Statistisk sentralbyrå etablert som egen institusjon.
I Norge ble det i 1797 opprettet et eget statistikkontor i Finansdepartementet. Omtrent 80 år senere, i 1876, ble Statistisk sentralbyrå (SSB) etablert som egen institusjon.
Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og produserer 85 – 90 % av all norsk offisiell statistikk. Byrået har ca. 1200 ansatte og et budsjett i størrelsesorden 680 millioner kroner.Statistikken fra SSB kommer hovedsakelig fra to kilder: Administrative registre og spørreundersøkelser. I tillegg hentes stadig flere opplysninger direkte fra bedrifters og kommuners datasystem.

Du kan lese mer om Statistisk sentralbyrå og finne resultater innenfor ulike statistikkområder på www.ssb.no.

Hvorfor er statistikk viktig?

Bilde av en tavleOffisiell statistikk gir oss som nasjon et felles faktagrunnlag. Det er viktig for et levende demokrati.Offisiell statistikk gir oss som nasjon et felles faktagrunnlag. Det er viktig for et levende demokrati.
Statistikk gir informasjon om forskjeller og sammenhenger
i samfunnet – mellom grupper, over tid og over landegrenser. Statistikk skal speile samfunnet og vise utviklingstrekk for befolkning og levekår, økonomi,miljø og næringsvirksomhet.Befolkning 
Noen resultater fra folketellingen i 1769.Den første fullstendige folketellingen i Norge ble holdt i 1769. Folketallet var den gang 723 618. Til høyre ser du en avskrift av et dokument som viser noen resultater fra denne folketellingen. Befolkning er et av SSB statistikkområder. SSB holder blant annet oversikt over folketallet, hvor mange som blir født, hvor mange som dør, innvandring, ekteskap og flyttinger. Informasjonen som kommer fram her, er viktig i mange sammenhenger. For eksempel er informasjon om fødselstallene i 2009 en del av grunnlaget for de beslutninger politikere må ta i forbindelse med fremtidige behov for lærere og skolebygninger.


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/91439?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-22