magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Polynomfunksjoner som modeller

Andre- og tredjegradsfunksjoner tilhører en gruppe funksjoner som vi kaller polynomfunksjoner. En andregradsfunksjon er en polynomfunksjon av grad 2, og en tredjegradsfunksjon er en funksjon av grad 3.

Les mer »

Andregradsfunksjoner

Noen ganger er det en andregradsfunksjon som best beskriver sammenhengen mellom to størrelser, x og y. En andregradsfunksjon er gitt på formen

Her er ab og c konstanter, og $latex a \neq 0$. Hvis du har plottet sammenhørende verdier for to størrelser i grafvinduet i GeoGebra, kan du sjekke om punktene passer med en andregradsfunksjon 
ved å skrive

RegPoly[liste1, 2]

(Legg merke til at siden en andregradsfunksjon er en polynomfunksjon av grad 2, må vi skrive «,2» etter  «liste1».)

Tredjegradsfunksjoner

Andre ganger er det en tredjegradsfunksjon som best beskriver sammenhengen mellom to størrelser, x og y. En tredjegradsfunksjon er gitt på formen

Her er abc og d konstanter, og $latex a \neq 0$. Hvis du har plottet sammenhørende verdier for to størrelser i grafvinduet i GeoGebra, kan du sjekke om punktene passer med en tredjegradsfunksjon 
ved å skrive

RegPoly[liste1, 3]

(Legg merke til at siden en tredjegradsfunksjon er en polynomfunksjon av grad 3, må vi skrive «,3» etter «liste1».)


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/92469?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-24

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *