magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Modellering Lineære modeller og lineær regresjon Å finne en lineær modell uten bruk av digitale verktøy

Å finne en lineær modell uten bruk av digitale verktøy

Hvis du ikke har digitale verktøy tilgjengelig, kan du finne lineære modeller ved hjelp av blyant og papir.

Sett resultatene opp i en tabell.

Bilde av en tabell

Plott verdiene fra tabellen som punkter i et koordinatsystem.

Les mer »

Bilde av et koordinatsystem

Punktene ligger på en rett linje. Det betyr at det er en lineær sammenheng mellom radius i en sirkel og omkretsen av sirkelen.

Du har tidligere lært at likningen for en rett linje er gitt ved $latex y=ax+b$, der $latex a$ er stigningstallet til linjen, og $latex b$ er skjæringspunktet med $latex y$ – aksen.

Den rette linjen vi har tegnet, skjærer $latex y$ – aksen i origo. Da vet vi at $latex b=0$. Stigningstallet forteller hvordan $latex y$ – verdien endrer seg når $latex x$ – verdien øker med én enhet. For å finne stigningstallet kan du tegne en trekant som vist ovenfor og måle med linjalen. Her får vi da at $latex a \approx 6,28$.

Likningen for den rette linjen blir altså  .

Vi har da funnet at $latex y=6,28x$ er en tilnærmet matematisk modell for sammenhengen mellom radius i en sirkel og omkretsen av sirkelen.


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/92443?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-24

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *