magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Modellering

Bilde av en gul fotballHvordan vil du gå fram for å finne diameteren til en ball? Måle? Regne?

Formelen , som viser sammenhengen mellom radius i en kule og volumet av kula, er et eksempel på en matematisk modell. Hvis vi kjenner radius i en kule, kan vi bruke modellen til å regne ut volumet av kula. Motsatt kan modellen brukes til å regne ut radius når vi kjenner volumet.

Å lage matematiske modeller som viser sammenhengen mellom ulike størrelser, kalles å modellere. Ved hjelp av en modell prøver vi å beskrive virkeligheten med matematikk. 

Les mer »

Modellering er viktig i mange sammenhenger.

Meteorologer lager modeller for å kunne forutsi været.

Jordskjelvforskere lager modeller for å prøve å forutsi hvor jordskjelv vil inntreffe, når skjelvene vil inntreffe, og hvor kraftige vi kan forvente at de blir. Disse modellene kan gi informasjon om hvordan bygninger, broer osv. bør dimensjoneres for at de ikke skal falle sammen under et jordskjelv.

Økonomer lager modeller som for eksempel viser sammenhengen mellom inntjening og antall produserte vareenheter. Modellene kan da si noe om hvor mange vareenheter det lønner seg å produsere.

I mange matematiske modeller er tiden en av størrelsene som inngår. Slike modeller er spesielt interessante fordi de kan si noe om hva som kan skje i fremtiden.


Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten.
Kilde URL: http://ndla.no/nb/node/92075?fag=53&meny=1117
Kildens lisens: CC BY-NC-SA
Tekst og bilder hentet den: 2012-02-22

One Response

  1. Rydd opp.

    Her er det svært vanskelig å finne fram! Det må ryddes opp før ressursene kan brukes.

    Lag tydelig oversikt over innholdet i faget du skal formidle, og sørg for en oversikt over de ressursene du bruker. Stikkordene er ubrukelige når de ikke har noe referansegrunnlag; «Kompetansemål M1» betyr ingenting.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *