magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Oppgaver-test

Konseptskisse fra matematikk.org

Treningsleir (oppgavedatabasen): Tema

Kryss av fra hvilke tema du vil ha oppgaver


Valgt trinn: Vg1T


Valgt vanskelighetsgrad: Blandet

Aritmetikk

Tall og tallregning

Logaritmer
Partall/Oddetall
Potenser
Prosentregning
Tall på standardform
Tallfølger
Brøkregning

Brudden brøk
Forkorting
Fellesnevner
Algebra

Algebraiske uttrykk

Faktorisering
Parentesregning
Kvadratsetningene
Forenkling av sammensatte rasjonale uttrykk
Potensregning
Likninger

Førstegradslikninger
Andregradslikninger
Likningssystem
Likninger med logaritmefunksjoner
Likninger med potensfunksjoner
Likninger med eksponentialfunksjoner
Ulikheter

Ulikheter av første grad
Ulikheter av andre grad
Analyse

Funksjonstyper

Symmetriakse
Lineære funksjoner
Kvadratiske funksjoner
Polynomfunksjoner
Rasjonale funksjoner
Potensfunksjoner
Eksponentialfunksjoner
Logaritmiske funksjoner
Trigonometriske funksjoner
Funksjonsdrøfting

Grafisk framstilling
Nullpunkt
Skjæringspunkt
Ekstremalpunkter
Derivasjon

Veksthastighet
Derivasjon av sum
Derivasjon med kjerneregel
Derivasjon av potensfunksjoner
Modellering

Funksjoner i praktiske situasjoner
Geometri

Areal
Geometriske objekter

Formlikhet og kongruens
Omkrets
Pytagoras læresetning
Trekantberegninger generelt
Trigonometri

lengdeberegninger vha sinus, cosinus, tangens
vinkelberegninger vha sinus, cosinus, tangens
sinussetningen/sinusproporsjonen
cosinussetningen
Vinkel
Sannsynlighet

Mengdelære
Sannsynlighetsregning

Utfallsrom
Uavhengighet
Produktsetningen
Addisjonssetningen
Binomisk sannsynlighet
Betinget sannsynlighet
Sannsynlighetsmodeller

Uniforme sannsynlighetsmodeller
Ikke-uniforme sannsynlighetsmodeller
Binomiske sannsynlighetsmodeller
Kombinatorikk

Ordnede utvalg med og uten tilbakelegging
Uordnede utvalg uten tilbakelegging

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *