magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Kompetansemål for MAT5Z01 – Matematikk 2P.

Tall og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • T1 – regne med potenser og tall på standardform med positive og negative eksponenter, og bruke dette i praktiske sammenhenger
  • T2 – gjøre rede for noen plassverdisystem og gi praktiske eksempler på dem
  • T3 – gjøre suksessive renteberegninger og regne praktiske oppgaver med eksponentiell vekst

 

Statistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • S1 – planlegge, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkelser
  • S2 – beregne kumulativ frekvens og finne og drøfte sentralmål og spredningsmål
  • S3 – representere data i tabeller og diagram og drøfte ulike dataframstillinger og hvilke inntrykk de kan gi
  • S4 – gruppere data og beregne sentralmål for et gruppert datamateriale

 

Modellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • M1 – gjøre målinger i praktiske forsøk, formulere en enkel matematisk modell på grunnlag av de observerte data, bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og dens gyldighetsområde
  • M2 – bruke matematikk i praktiske sammenhenger og vurdere hva matematikken kan brukast til, og hva den ikke kan brukes til, i forbindelse med redegjørelser og beslutninger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *